Tłumiki hałasu

Stosowane najczęściej w wentylacji lutniowej wentylatory typu WLE emitują hałas dochodzący do 110dB (A), przy dopuszczalnej wartości 85 dB (A). Powoduje to radykalne ograniczenia dopuszczalnego czasu ekspozycji na hałas obsługi i pracowników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wentylatora.

Optymalnym rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie cylindrycznych tłumików lutniowych instalowanych zarówno na wlocie jak i na wylocie wentylatora.

W zależności od typu wentylatora i wariantu wykonania (podwójny lub pojedynczy) tłumiki cylindryczne powodują ograniczenie hałasu do wartości nie przekraczających 85 dB (A).

 

Typoszereg tłumików odpowiada stosowanym w wentylacji lutniowej średnicom instalacji:

  • TC-400                 dla średnicy lutniociągu Dn 400 mm
  • TC-500                 dla średnicy lutniociągu Dn 500 mm
  • TC-630                 dla średnicy lutniociągu Dn 600 i 630 mm
  • TC-800                 dla średnicy lutniociągu Dn 800 mm
  • TC-1000               dla średnicy lutniociągu Dn 1000 mm
  • TC-1200               dla średnicy lutniociągu Dn 1200 mm