Wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1

Wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1 o wydajności nominalnej 14,4 m3/s i spiętrzeniu 4000 Pa ma konstrukcje jednostopniową, co sprawia, że urządzenie cechuje się wysokim poziomem niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji.
Urządzenie składa się z kadłuba wykonanego jako konstrukcja spawana oraz z zespołu wirnika z układem napędowym. Silnik jest umieszczony w zamkniętej osłonie i jest chłodzony powietrzem spoza strugi płynącej przez wentylator, co pozwala na zastosowanie urządzenia do pomocniczej wentylacji w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wszystkich kategorii zagrożenia wybuchem.
Układ przepływowy składa się z członu nadłopatkowego z kierownicą wstępną, wirnika osadzonego na wale silnika i członu kierowniczego. Konstrukcja wentylatora umożliwia zainstalowanie, poprzez połączenia kołnierzowe, tłumików hałasu – zarówno na wlocie jak i na wylocie.

Nowe rozwiązanie wentylatora pozwoli zwiększyć efektywność przewietrzania długich wyrobisk korytarzowych (do 3000 m) w górnictwie podziemnym. Oprócz wyższych (w stosunku do urządzeń aktualnie obecnych na rynku) parametrów spiętrzenia i wydajności wentylator, dzięki niskiej prędkości obrotowej, odznacza się niskim poziomem hałasu.


Wentylator lutniowy WLE-1010B

Wentylator lutniowy WLE-1010B o wydajności nominalnej 10,33 m3/s i spiętrzeniu 4600 Pa ma konstrukcje dwustopniową, co sprawia, że urządzenie cechuje się wysokim poziomem niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji. Każdy stopień składa się z kadłuba wykonanego jako konstrukcja spawana oraz z zespołu wirnika z układem napędowym. Silniki są umieszczone w zamkniętych osłonach i są chłodzone powietrzem spoza strugi płynącej przez wentylator, co pozwala na zastosowanie urządzenia do pomocniczej wentylacji w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wszystkich kategorii zagrożenia wybuchem. Konstrukcja wentylatora umożliwia zainstalowanie, poprzez połączenia kołnierzowe, tłumików hałasu – zarówno na wlocie jak i na wylocie.

Nowe rozwiązanie wentylatora pozwoli zwiększyć efektywność przewietrzania długich wyrobisk korytarzowych (do 3000 m) w górnictwie podziemnym. Urządzenie charakteryzuje się wysokimi parametrami ruchowymi tj. wysokim poziomem spiętrzenia i wydajności. Przy zastosowaniu tłumików wentylator charakteryzuje się niskim natężeniem hałasu.


Wentylator WR-1

Modułowy górniczy wentylator ratowniczy WR-1 jest urządzeniem przydatnym szczególnie przy przewietrzaniu wyrobisk górniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, w warunkach zagrożeń skojarzonych oraz przy konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy ratowników oraz ratowania zagrożonych ludzi.


 

Wentylator charakteryzuje się:

  • niską masą, umożliwiającą ręczny transport przez ratowników,
  • wydajnością umożliwiającą aktywną wentylację chodników ratunkowych,
  • spiętrzeniem dostosowanym do przesyłania powietrza lutniociągami o średnicy od 200 do 300 mm na odpowiednią odległość, w zależności od występujących warunków górniczo – technicznych w rejonie prowadzonej akcji ratowniczej,
  • możliwością łączenia urządzenia w zestawy, w układach szeregowych i równoległych, w celu podniesienia wydajności oraz spiętrzenia,
  • małymi gabarytami, nie przekraczającymi 0,7 m dla każdego wymiaru przestrzennego,
  • możliwością połączenia modułów wentylatorów w sposób sztywny lub elastyczny.